News

Dated Keputusan Presiden Pages Days
1956/04/17 Keputusan Presiden 101/1956
1
<999
Banding Trayek Angkutan Atas Nama Fj Langendorf, Keputusan Presiden (KEPPRES) 101/1956   — #Keputusan Presiden Republik Indonesia#No 1  
1956/04/12 Keputusan Presiden 95/1956
5
Delegasi Republik Indonesia Ke Sidang Ke 21 Ecosoc, Keputusan Presiden (KEPPRES) 95/1956   5  
1956/03/31 Keputusan Presiden 93/1956
2
Pemberhentian Beberapa Hakim Perwira Dari Angkatan Darat Pada Pengadilan Tentara Di Territorium Vii, Keputusan Presiden (KEPPRES) 93/1956   — #Keputusan Presiden Republik Indonesia#No 2  
Keputusan Presiden 92/1956
1
Penetapan Waktu Dimaksud Dalam Pasal 2 Ayat 1 Rijtsordonnantie 1948 Untuk Keresidenan Lampoeng, Keputusan Presiden (KEPPRES) 92/1956   1  
Keputusan Presiden 91/1956
1
Pengesahan H Zainal Abidin Ahmad Sebagai Wakil Keyua Dewan Perwakilan Rakyat, Keputusan Presiden (KEPPRES) 91/1956   1  
Keputusan Presiden 90/1956
1
Pengesahan Arudji Kartawinata Sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Keputusan Presiden (KEPPRES) 90/1956   1  
Keputusan Presiden 89/1956
1
Pengesahan Saudara H Zinul Arifin Sebagai Wakil Ketua Dewan Prwakilan Rakyat, Keputusan Presiden (KEPPRES) 89/1956   1  
1956/03/29 Keputusan Presiden 87/1956
1
Pengesahan mr Sartono Menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Keputusan Presiden (KEPPRES) 87/1956   1  
Keputusan Presiden 88/1956
1
Pengambilan Sumpah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Keputusan Presiden (KEPPRES) 88/1956   1  

< 1956/04/27

Publications