Documents

Lembaran Negara (LN) 173/2018

Summary 20181001 - Lembaran Negara 173-2018, 25 page(s), 2 notice(s), 1.3Mb
Publication  Lembaran Negara
Dated
Title Pages
Days
2018/10/01 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika, Peraturan Pemerintah (PP) 47/2018
22
293
Tambahan (TLN) 6254
3

Publications