Documents

Lembaran Negara (LN) 30/2017

Summary 20170221 - Lembaran Negara 30-2017, 82 page(s), 2 notice(s), 468Kb
Publication  Lembaran Negara
Dated
Title Pages
Days
2017/02/21 Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung, Peraturan Pemerintah (PP) 7/2017
64
880
Tambahan (TLN) 6023
18

Publications