Documents

Lembaran Negara (LN) 326/2016

Summary 20161230 - Lembaran Negara 326-2016, 13 page(s), 2 notice(s), 41.9Kb
Publication  Lembaran Negara
Dated
Title Pages
Days
2016/12/30 Pajak Penghasilan Atas Program Jaminan Sosial Yang Diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah (PP) 73/2016
9
928
Tambahan (TLN) 6007
4

Publications