Documents

Lembaran Negara (LN) 335/2016

Summary 20161230 - Lembaran Negara 335-2016, 19 page(s), 2 notice(s), 359Kb
Publication  Lembaran Negara
Dated
Title Pages
Days
2016/12/30 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Peraturan Pemerintah (PP) 82/2016
17
934
Tambahan (TLN) 6008
2

Publications