Documents

Lembaran Negara (LN) 347/2016

Summary 20161230 - Lembaran Negara 347-2016, 9 page(s), 1 notice(s), 73.7Kb
Publication  Lembaran Negara
Dated
Title Pages
Days
2016/12/30 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, Peraturan Presiden (PERPRES) 121/2016
9
928

Publications