Documents

Lembaran Negara (LN) 90/2018

Summary 20180621 - Lembaran Negara 90-2018, 82 page(s), 2 notice(s), 447Kb
Publication  Lembaran Negara
Dated
Title Pages
Days
2018/06/21 Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Peraturan Pemerintah (PP) 24/2018
61
454
Tambahan (TLN) 6215
21

Publications